Lagunak ala ezagunak?

“Adiskidea” hitza gutxi erabiltzen dugu Azkoitian eguneroko harremanak deskribatzeko. Hitz horren ordez, gehienetan, “laguna” da eguneroko hitza, … Gure lagunak oso garrantzitsuak dira, eta askotan eskolari edota kirol taldeari lotuta egoten da lagun taldea, edo koadrila. Komeni da “laguna” eta “ezaguna” bereiztea, edota “laguna” eta “gelako kidea”, edota aldamenekoa, edo auzokoa,… Laguna izateak zerbait gehiago […]