Aditz taulak: indikatiboa

Indikatiboa lantzeko ariketak.